Souhlas s využitím souborů cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies pro další zpracování, které má za cíl analýzu návštěvnosti webu, vylepšení uživatelského prostředí nebo zobrazení přizpůsobeného obsahu stránek. Cookies soubory doporučujeme nechat ukládat, neblokovat je. Nic Vám neudělají, nekoušou, ani to nejsou nijak škodlivé nástroje...... Více o cookies.

Více o cookies

Obecně soubory cookies pracují tak, že si pamatují určitá nastavení nebo chování (kliknutí na něco, povolení nebo zákaz apod.).

Díky tomu pak může webová stránka fungovat podle uživatele, tedy může mít nějaké preferenční chování a nebo je nám díky tomu umožněno sledovat podrobněji návštěvnost.

To vše nám pak sdělí, jaké stránky nebo produkty jsou zajímavé a jaké třeba ne a tím nám tyto informace pomáhají zkvalitnit obsah na webu.

Soubory cookies lze také zamítnout (kromě technických nutných k provozu webu), tím pak ale může dojít k omezení nebo zhoršení některých prvků na webu - např. přehrávání videí z YouTube, nebo použití/párování kódů v kampaních apod.

Proto doporučujeme nechat soubory cookies ukládat, neblokovat je. Nic Vám neudělají, nekoušou, ani to nejsou škodlivé nástroje. Naopak, nám i Vám pomohou 😄

Platnost volby uložení cookies nastavujeme na 1 rok. Pokud toto nastavení budete chtít během této doby změnit, pak zde na stránce Uložené cookies volby.

V případě, že cookies sami mažete nebo máte nastaveno automatické mazání v prohlížeči, pak se tento dialog s volbami objeví vždy znovu - důvodem je právě smazání uložené volby.

Pozn.: Při udělení souhlasu s cookies, dojde k jejich uložení v rozsahu zvolených typů. Pokud je následně souhlas změněn, pak se změní i typ dané cookie, respektive rozsah následného užití - např. při zrušení volby Marketingových cookies, bude tato cookie stále uložena, ale bude nastavena na blokaci (nepoužití pro další účely). Cookies tedy zůstanou uloženy, a to do doby jejich expirace a nebo ručního/automatického smazání v prohlížeči (stále ale platí, že nebudou dále používány např. pro Marketingové účely apod.). Obráceně zase platí, že při změně v povolení na udělení souhlasu s např. Marketingovými cookies, bude změněn rozsah oprávnění a budou dále/znovu tyto cookies používány pro další účely (např. hodnocení/průběh kampaní apod.).

Podrobné nastavení cookies Pouze technické cookies Povolit všechny cookies

Technické neboli provozní cookies

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování www stránek, není možné je tedy vypnout. Je v nich uložena např. informace o udělení souhlasu s rozsahem použití cookies a nebo hodnota procházené stránky pro návrat z vyhledávání apod.

Tyto soubory cookies nesbírají statistická ani marketingová data.

Statistické neboli analytické cookies

Pomocí těchto cookies zjišťujeme, kolik máme návštěvníků na stránkách, na které stránky se dívají nejvíce a na které nejméně. Lze je pak použít pro naši vnitřní analýzu, co můžeme na stránkách vylepšit.

Tyto soubory cookies sbírají data anonymizovaně, tj. nepředávají informace, pomocí kterých by bylo možné jednoznačně uživatele identifikovat.

Marketingové neboli produktové cookies

Tyto cookies nám dovolují cílit reklamu (nejen na tomto webu), která souvisí s námi nabízenými produkty. Může se jednat o tzv. marketingové kampaně, které pomocí prokliků vedou i ven z našeho webu, třeba na Facebook nebo Linkedin apod. Díky nim pak můžeme přiřazovat jednotlivé akce/proma k návštěvníkovi webu a udělit mu tak třeba výhodnou nabídku či slevu, pokud projde (např. proklikem) přes takovou marketingovou kampaň.

Tyto soubory cookies sbírají data zpravidla anonymizovaně, tj. obvykle bez jednoznačných identifikačních informací. U souborů cookies třetích stran, jako Facebook nebo Linkedin apod., ale toto nemůžeme nijak garantovat ani ovlivnit.

Ostatní a doplňkové cookies

Tyto doplňkové cookies soubory cookies jsou zpravidla používány jako indexační nástroje pro služby třetích stran - jako je např. YouTube, kdy pomocí svých cookies sledují počet shlédnutí daného videa nebo dle uživatele umí nabízet po shlédnutí další doporučená videa s obdobnou tématikou. Pokud tedy např. tyto YouTube cookies nepovolíte, nebude možné video přehrát okamžitě/přímo na našem webu v dané stránce, ale jen přes přímý odkaz na YouTube (přehrání videa bude bez souhlasu blokováno).

Podobné funkce pro zobrazení svých komponent (video přehrávače, obrázkové galerie, ukázka příspěvku ze soc. sítě, apod.) také mohou používat další služby jako je Facebook, Linkedin, Twitter apod. Tyto soubory cookies sbírají data zpravidla anonymizovaně, tj. obvykle bez jednoznačných identifikačních informací. U souborů cookies třetích stran, jako Facebook nebo YouTube apod., ale toto nemůžeme nijak garantovat ani ovlivnit.

Uložit zvolené nastavení cookies nebo Povolit všechny cookies

ETIGRAF, s.r.o.

výroba etiket a komplexní řešení čárových kódů

+420499621123
hledat na webu ....
Řešení > Spolehlivá identifikace ve zdravotnictví

Požadavky na značení zdravotnických prostředků jsou jedny z nejpřísnějších. Musí splňovat dané parametry pro přesnou identifikaci vzorků a zachování ochrany dat. Zdravotnické pomůcky, které podléhají desinfekci a opakovanému použití, musí být stále nositelem dobře čitelného identifikačního kódu. Současným trendem v laboratorních podmínkách je automaticky zpracované řešení pro zajištění přesnosti označovaných produktů.

identifikace ve zdravotnictví

Pro spolehlivou a rychlou analýzu, a hlavně z důvodu sledovatelnosti musí být údaje o vzorku nebo předmětu s jeho přesnou identifikací, datem výroby nebo expirací velmi dobře viditelné. Specifické kódy a čísla musí zůstat čitelná během opakovaného používání nebo během dlouhodobého skladování. Chemické látky vyžadují dvoubarevné piktogramy, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky musí být označeny unikátním číslem (UDI), osobní data musí být chráněna. Termotransferový tisk a laserové značení dokáží zajistit vysokou kvalitu a trvanlivost značení požadovanou laboratořemi, výzkumnými ústavy a dalšími zdravotnickými zařízeními.

GS1 identifikace

Odolný potisk a laserově vypalovatelné etikety

Termotransfer tiskárny umožňují tisk v rozlišení až 600 dpi. I malé fonty jsou tak velmi dobře čitelné pouhým okem a drobné čárové kódy ověřitelné skenerem. Termotransferový tisk je nízkonákladový, rychlý, není potřeba čekat na zaschnutí inkoustu a označený předmět se může ihned zpracovávat v následných operacích. Tisk zůstává dobře čitelný a odolný i po vystavení mechanickým vlivům, vodě nebo rozpouštědlům.

S tím souvisí i vhodný výběr spotřebního materiálu k dané tiskárně. Sterilizace párou, skladování v teplotách až – 200 °C v tekutém dusíku nebo naopak vysokých teplotách, barvení apod. může poškodit etiketu, zhoršit její čitelnost nebo dokonce způsobit odlepení z předmětu. Etikety a TTR barvící pásky je důležité vybírat podle účelu použití.

Vysokou odolnost a trvanlivost vykazují laserem vypalovatelné etikety. Laser CAB LM+ značí štítky laserem na odolnou fólii. Hotové štítky dokáže navíjet zpět na roli nebo odřezávat po jednotlivých kusech v požadovaném tvaru a velikosti. Rozlišení pro tisk je až 1 000 dpi. Etikety odolají teplotám až 200° C, rozpouštědlům i mechanickému namáhání a jsou zárukou trvanlivého značení. Kombinace velmi kvalitního materiálu a laserového vypalování zaručuje výbornou čitelnost, flexibilitu výroby a dlouhodobou stálost značení. Takto vyrobené etikety je možné použít třeba jako výrobní štítky zařízení, ve velmi náročných podmínkách a na periodicky desinfikovaném povrchu.

Laserové značení štítků

Zkumavky

Odebrané, analyzované nebo skladované vzorky v laboratořích jsou nenahraditelné. Většinou se jedná o vzorky ve zkumavkách. S využitím technologie termotransferových tiskáren s aplikátory etiket může být značení zkumavek provedeno rychle a efektivně. Zkumavky mohou být vkládány do aplikátoru ručně nebo pomocí robotického podavače a přímo polepeny etiketou.

Kombinací termotransfer tiskárny CAB SQUIX 4MP a aplikátoru etiket na zkumavky/lahvičky vzniklo univerzální zařízení s označením CAB AXON 2. Značí předměty o průměru 10 – 17 mm v horizontální poloze. Označené zkumavky automaticky vypadávají do sběrače. Variabilitou a způsobem použití se hodí především pro menší provozy. Aplikátor je možné z tiskárny v případě potřeby demontovat a vyměnit ho za jiný nebo tiskárnu používat samostatně bez aplikátoru.

značení zkumavek

CAB AXON 1 kombinuje osvědčený tiskový modul s aplikátorem etiket v jednom zařízení. Výsledkem je prostorově nenáročný model s jednoduchým designem. Systém AXON 1 je možné kombinovat s robotickou rukou pro plnou automatizaci procesu značení vzorků. Ke značení dochází ve vertikální poloze a není tedy problém značit zkumavky již naplněné obsahem. Šetrná manipulace umožňuje používat skleněné zkumavky bez rizika poškození. Průměr zkumavek/lahviček může dosahovat až 38 mm. Tiskový modul lze doplnit o kontrolní čtení vytištěných dat (verifikaci).

U obou tiskáren je štítek na zkumavky aplikován ihned po vytištění a minimalizuje se tedy chybovost nebo možná záměna vzorků. Celý proces značení včetně aplikace nepřesahuje dvě sekundy. Spolehlivou čitelnost a vysokou přesnost tisku zajišťuje tiskové rozlišení 300 nebo 600 dpi.

značení zkumavek

Přepravní kontejnery

Pro značení nosičů různé velikosti a tvarů, které přepravují sadu vzorků jsou vhodné modulární tiskárny s aplikátory nebo aplikační moduly. K tiskárně je v takových případech namontována další jednotka pro aplikaci etiket, která nalepí na zvolený objekt přepravní identifikační štítek. Výška zdvihu se nastavuje podle výšky značeného předmětu. Například tiskárna CAB SQUIX 4 může být kombinována s pístovým aplikátorem, který aplikuje štítky na nosiče zkumavek při přepravě na lince. K označení mikrotitračních destiček lze tiskárnu kombinovat s pístovým aplikátorem s přítlačným válečkem. S přídavnými aplikačními jednotkami je možné značit i předměty válcovitých tvarů.

identifikace ve zdravotnictví

Nebezpečné materiály

Potenciálně nebezpečné látky podléhají klasifikaci GHS (Globally Harmonized System). Pro ochranu spotřebitele a životního prostředí je povinnost značit takové produkty červeno-černými výstražnými značkami. Evropské nařízení CLP (Classification, Labelling and Packing) o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí specifikuje požadavky na povinné značení předepsanými symboly.

Standardně termotiskárny etiket tisknou černobíle (jednobarevně). Tiskárny CAB série XC byly první tiskárny se dvěma tiskovými hlavami, to jim umožňuje tisknout dvoubarevně v jedné operaci. Laboratoře již nemusí skladovat etikety s předtištěnými symboly. Nyní si pohodlně vytisknou přímo dvoubarevnou etiketu se symboly splňujícími danou legislativu značení nebezpečných materiálů v momentě, kdy ji opravdu potřebují.

identifikace GHS a CLP

Trvalé laserové vypalování přímo do předmětu

Pinzeta, kleště nebo nůžky jsou nezbytné pomůcky používané denně ve zdravotnických zařízeních. Tyto předměty musí být značeny datamatrix kódem přímo do předmětu a ten musí zůstat čitelný a odolný desinfekcím, vysokým a nízkým teplotám nebo mechanickému opotřebení. Jedinečná identifikace předmětu (UDI) stanoví přesné požadavky na povinné značení zdravotnického prostředku. Ekonomickým a trvanlivým řešením je laserové značení. Velmi vhodný je kompaktní stolní systém CAB XENO 1. Laserový zdroj a řídící jednotka jsou integrovány společně v ochranné komoře a splňují požadavky laserové bezpečnosti. Boční otevírání laserové komory dovoluje bezproblémový přístup a snadné nastavení polohy značeného předmětu. Vypalování laserem je vysoce kontrastní a zaručuje čitelnost a sledovanost předmětu po celou dobu používání. Laser CAB XENO 3 je využitelný i na značení podložních sklíček.

identifikace ve zdravotnictví

Ekonomika a automatizace

Mezi laboratorní činnosti patří také příjem objednávek, tvorba vzorků a jejich analýza. Vzorky se ověřují, dokumentují, archivují a výsledky předávají do dalších systémů. Stále více je využíván automatizovaný systém LIMS (Laboratory Information Management System) pro zajištění kvality podle norem ISO, který řídí veškeré přenosy dat v rámci organizace, poskytování dat úřadům nebo klientům. To umožňuje zrychlit procesy, zvýšit produktivitu a kvalitu se sníženými náklady.

identifikace a automatizace

Výsledky jsou stále častěji ukládány do cloudu a odtud jsou v zašifrované podobě přenášeny na web, kde mohou být snadno a bezpečně sdíleny s dalšími systémy. CAB zařízení mají ve standardu všechna dostupná rozhraní pro připojení k síti. Normy typu OPC-UA standardizují připojení a komunikují nezávisle na různých platformách. Kontrolní nebo měřené hodnoty můžou být bezpečně posílány přes webové rozhraní.

Bezpečnost

V momentě, kdy je zařízení integrováno do sítě a je požadováno přihlášení, se stává ověření, bezpečnost a ochrana dat klíčovou otázkou. CAB tiskárny poskytují všechny běžné protokoly k ochraně dat. Je možné nastavit zaheslované přístupy pro jednotlivé uživatele. USB sloty a přístupy do externího úložiště jsou uzamykatelné, bezdrátové připojení přes WLAN nebo Bluetooth je možné vypnout nebo zapnout. Přístupy k síťovým připojením jako je http, ftp nebo VNC jsou možné pouze po autorizaci. Síťové protokoly jsou zašifrovány a zabezpečeny na nejvyšší úrovni. Aktualizace firmwaru je před instalací ověřena z hlediska integrity. Pro bezpečné připojení k síti je v tiskárně nainstalován požadovaný certifikát.

cabPROTECT

Související zboží

Poptávka na řešení: Spolehlivá identifikace ve zdravotnictví

Váš dotaz / poptávka *

Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Firma
Telefon
 Zaslat kopii zprávy na můj e‑mail
Zadejte slovy kolik je osm plus dva *
 - položky označené (*) jsou povinné -

Odesláním formuláře přijímáte způsob zpracování osobních údajů (viz Podmínky užití).


nahoru

Odběr našeho newsletteru

Máte zájem o zasílání zajímavých aktualit do e-mailové schránky?

Přihlašte se zde
ARMOR-IIMAK AVERY DENNISON 3M UPM RAFLATAC GS1 CZ CSJ CERT
TOSHIBA Premier Business Partner CAB Business Partner ZEBRA Business Partner AstroNova Business Partner
© 1998-2024 - ETIGRAF, s.r.o. Podmínky užití webu a ochrana OU
Facebook LinkedIn
 Web created by Landar
nahoru